Kontrolní seznam - družstevní byt - prodávám

Kontrolní seznam je seznamem otázek vztahujících se k úspěšné realizaci realitního obchodu.

Díky kontrolnímu seznamu budete mít jistotu, že jste při převodu nemovitosti na nic důležitého nezapomněli.

Před samotným prodejem a použitím kontrolního seznamu doporučujeme se podrobně seznámit s postupem při prodeji

Přihlášení uživatelé mají možnost si kontrolní seznam uložit a později se k němu vrátit. Zaregistrujte se!

Seznam úkolů, které musíte udělat
Co Vám ještě chybí

1. Stanovili jste prodejní cenu Vašeho bytu?

Pro úspěšný prodej Vašeho bytu je třeba stanovit reálnou cenu.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud nevíte, doporučujeme si podrobně pročíst: Rady a návody: Jak stanovit reálnou cenu Vaší nemovitosti?

2. Vytvořili jste inzerát?

O prodeji musíte dát vědět! Na inzerátu si dejte záležet, prezentujete jím svou nemovitost.

Ano Ne
 Bod je splněn

Poradíme Vám, jak na to:Rady a návody: Jak vytvořit poutavý inzerát?

3. Zadali jste inzerci?

Základem úspěchu je účinná inzerce na významných realitních serverech.

Ano Ne
 Bod je splněn

Prostřednictvím RealitníRevoluce.cz bude Váš inzerát vidět až na 60 nejvýznamnějších realitních serverech u nás. Vložení inzerátu je jednoduché: Vložit inzerát na RealitníRevoluci.cz

4. Máte prohlídky bytu?

Na prohlídku se připravte. První dojem ničím nenahradíte.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud se Vám ještě neozval žádný reálný zájemce (vyjma realitních kanceláří – Špinavé triky realitních makléřů) je něco špatně. Proto si znovu detailně projděte, zda máte správně stanovenou prodejní cenu, popř. zda nelze vylepšit Váš inzerát

5. Sehnali jste kupujícího?

Najít správného kupce chvilku trvá, proto buďte trpěliví.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud máte prohlídky bytu, zájemci se ozývají, vyčkejte! V tuto chvíli už je to pouze otázka času, kdy některý ze zájemců řekne ANO. Možná zkuste s případnými zájemci vyjednávat o ceně.

6. Máte advokátní úschovu pro složení rezervační zálohy?

Úschova finančních prostředků při jakémkoliv realitním obchodu je nejbezpečnější formou úhrady jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího.

Ano Ne
 Bod je splněn

Doporučujeme VŽDY provést jakoukoli platbu prostřednictvím úschovy kupní ceny, a to buď u notáře, advokáta nebo v bance. Jednoduché objednání advokátní úschovy.

7. Máte podepsanou rezervační smlouvu?

Rezervační smlouva zavazuje obě strany k podpisu Dohody o převodu členských práv a povinností.

Ano Ne

8. Složil zájemce rezervační zálohu?

Rezervační záloha je zárukou, že kupec o Váš byt opravdu stojí.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud tak zájemce neučinil, neváhejte ho upozornit, že nedodržel podmínky smlouvy a ujistěte se, že jeho zájem trvá. Dokud zájemce nesloží rezervační zálohu do advokátní či notářské úschovy, nabízejte svůj byt dál, aby pak nedošlo ke zbytečnému prodlení způsobeného váháním zájemce a nakonec jeho odmítnutím Vašeho bytu.

9. Má kupující (nabyvatel) vyřešeny finanční prostředky pro koupi bytu?

Je třeba se ujistit, zda zájemce má čím uhradit koupi Vašeho bytu.

Ano Ne
 Bod je splněn

V tomto případě doporučujeme, aby kupující (nabyvatel) využil služeb našich hypotečních makléřů, kteří mu mohou pomoci i s financováním bytu v družstevním vlastnictví.

10. Dohodli jste se s nabyvatelem na znění Dohody o převodu členských práv a povinností a Dohody o finančním vyrovnání?

Se zněním Dohod musí obě strany souhlasit a všem účastníkům musí být jasné.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud se s nabyvatelem nedokážete dohodnout na znění Dohody o převodu členských práv a povinností a Dohody o finančním vyrovnání, doporučujeme využít našich právních služeb. Naši advokáti do Dohod zanesou připomínky obou smluvních stran a zajistí bezpečnost celého realitního obchodu.
Vzor Dohody o převodu členských práv a povinností zdarma ke stažení.
Vzor Dohody o finančním vyrovnání zdarma ke stažení

11. Složil nabyvatel celou kupní cenu do advokátní úschovy?

Úschova finančních prostředků při jakémkoliv realitním obchodu je nejbezpečnější formou úhrady kupní ceny jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud tak kupující neučinil, rozhodně s ním nic nepodepisujte a vyčkejte, dokud celou kupní cenu do úschovy nesloží.

12. Máte podepsané obě Dohody?

Blíží se konečná fáze celé realitní transakce, podpis potřebných dokumentů.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud jsou splněny všechny předchozí body, nemusíte s podpisem otálet.

13. Předložili jste Dohodu o převodu členských práv a povinností předsedovi bytového družstva?

Tímto úkonem dojde k převodu členských práv a povinností.

Ano Ne
 Bod je splněn

Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy družstvu (nejčastěji předsedovi bytového družstva) nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Změna člena družstva nepodléhá souhlasu ostatních družstevníků nebo vedení družstva!

14. Došlo k uvolnění peněz z advokátní úschovy?

Hurá za advokátem, aby uvolnil Vaše peníze.

Ano Ne
 Bod je splněn

V každé smlouvě o správě peněz, jsou předem dané podmínky pro uvolnění finanční částky prodávajícímu. Ve většině případů se uvolnění peněz vztahuje k přepisu družstevního podílu. Toto u advokáta potvrzujeme oboustranně podepsanou dohodou o převodu členských práv a povinností, opatřenou také podpisem a razítkem bytového družstva.

15. Máte předávací protokol?

Předání bytu je třeba potvrdit podpisem předávacího protokolu.

Ano Ne
 Bod je splněn

V předávacím protokolu převodce a nabyvatel stvrdí svými podpisy, že byt byl nabyvateli řádně předán dle podmínek dohodnutých v Dohodě o převodu členských práv a povinností.
Kompletní verze předávacího protokolu zdarma ke stažení.

16. Předali jste byt dle podmínek dohodnutých v Dohodě o převodu členských práv a povinností?

Už zbývá jen byt fyzicky předat.

Ano Ne
 Bod je splněn

Co všechno je při předání bytu třeba, si detailně pročtěte: Postup při prodeji – DV – Předání bytu

17. Opsali jste stavy měřidel (voda, topení, elektřina, plyn)?

Při předání bytu je důležité opsat stavy všech měřidel pro účely přehlášení energií.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud jste tak neučinili, tak to co nejrychleji napravte. Aby jednotliví dodavatelé přehlásili odběr na nabyvatele, potřebují znát stavy v době předání. Stavy jednotlivých měřidel by měly být uvedeny v předávacím protokolu.

18. Přehlásili jste odběr u jednotlivých dodavatelů?

Poslední věc je přehlásit odběr z Vás na nového majitele.

Ano Ne
 Bod je splněn

Přehlášení energií mohou účastníci udělat společně na příslušných pobočkám smluvních dodavatelů (je nutné si sebou vzít předávací protokol se stavy příslušných měřidel) nebo přehlášení může zařídit kdokoliv na základě plné moci účastníka. V tomto případě je třeba samozřejmě předávací protokol, plná moc a občanský průkaz zmocněnce. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen, tím pádem se přehlášení dodávek energií stává velice jednoduchým úkonem.
Plná moc na přehlášení dodávek elektřiny, plynu a vody zdarma ke stažení.

Pro uložení kontrolního seznamu se přihlaste nebo zaregistrujte