Kontrolní seznam - družstevní byt - kupuji

Kontrolní seznam je seznamem otázek vztahujících se k úspěšné realizaci realitního obchodu.

Díky kontrolnímu seznamu budete mít jistotu, že jste při převodu nemovitosti na nic důležitého nezapomněli.

Před samotným prodejem a použitím kontrolního seznamu doporučujeme se podrobně seznámit s postupem při prodeji

Přihlášení uživatelé mají možnost si kontrolní seznam uložit a později se k němu vrátit. Zaregistrujte se!

Seznam úkolů, které musíte udělat
Co Vám ještě chybí

1. Máte vyřešeny finanční prostředky pro koupi bytu v družstevním vlastnictví?

Dříve než začnete vybírat, je třeba si ujasnit, jak budete koupi bytu financovat.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud nevíte, využijte služeb našich hypotečních makléřů, kteří Vám mohou pomoci i s financováním bytu v družstevním vlastnictví.

2. Vybrali jste vhodný byt?

Důležité je vybrat si byt, který bude splňovat všechny Vaše představy.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud stále nemůžete narazit na byt, který by Vám vyhovoval ve všech směrech, hledejte dál. Určitě se ta pravá nabídka pro Vás objeví.

3. Máte advokátní úschovu pro složení rezervační zálohy?

Úschova finančních prostředků při jakémkoliv realitním obchodu je nejbezpečnější formou úhrady jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího.

Ano Ne
 Bod je splněn

Doporučujeme VŽDY provést jakoukoli platbu prostřednictvím úschovy kupní ceny, a to buď u notáře, advokáta nebo v bance. Jednoduché objednání advokátní úschovy naleznete

4. Máte podepsanou rezervační smlouvu?

Rezervační smlouva zavazuje obě strany k podpisu Dohody o převodu členských práv a povinností.

Ano Ne

5. Složili jste rezervační zálohu?

Rezervační záloha je zárukou, že prodávající byt neprodá někomu jinému.

Ano Ne
 Bod je splněn

Doporučujeme rezervační zálohu složit do advokátní či notářské úschovy. Vyhnete se tím riziku, že prodávající zmizí i s Vašimi penězi a v tu chvíli bude po bytu i Vaší rezervační záloze. V realitách jde o velké peníze, musíte být opatrní.

6. Dohodli jste se s prodávajícím (převodcem) na znění Dohody o převodu členských práv a povinností a Dohody o finančním vyrovnání?

Se zněním Dohod musí obě strany souhlasit a všem účastníkům musí být jasné.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud se s převodcem nedokážete dohodnout na znění Dohody o převodu členských práv a povinností a Dohody o finančním vyrovnání, doporučujeme využít našich právních služeb. Naši advokáti do Dohod zanesou připomínky obou smluvních stran a zajistí bezpečnost celého realitního obchodu.
Vzor Dohody o převodu členských práv a povinností zdarma ke stažení.
Vzor Dohody o finančním vyrovnání zdarma ke stažení

7. Složili jste celou kupní cenu do advokátní úschovy?

Úschova finančních prostředků při jakémkoliv realitním obchodu je nejbezpečnější formou úhrady kupní ceny jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud složíte zbytek kupní ceny do advokátní úschovy, nemáte se čeho bát. Vaše peníze nebudou prodávajícímu (převodci) uvolněny dříve, než budou splněny podmínky, na kterých se převodcem dohodnete. Advokát v 99 % případů uvolňuje peníze ve chvíli, kdy je byt oficiálně Váš.

8. Máte podepsané obě Dohody?

Blíží se konečná fáze celé realitní transakce, podpis potřebných dokumentů.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud jsou splněny všechny předchozí body, nemusíte s podpisem otálet.

9. Předložili jste Dohodu o převodu členských práv a povinností předsedovi bytového družstva?

Tímto úkonem dojde k převodu členských práv a povinností.

Ano Ne
 Bod je splněn

Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy družstvu (nejčastěji předsedovi bytového družstva) nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Změna člena družstva nepodléhá souhlasu ostatních družstevníků nebo vedení družstva!

10. Došlo k uvolnění peněz z advokátní úschovy?

V tuto chvíli jsou splněny podmínky k uvolnění peněz převodci.

Ano Ne
 Bod je splněn

V každé smlouvě o správě peněz, jsou předem dané podmínky pro uvolnění finanční částky prodávajícímu. Ve většině případů se uvolnění peněz vztahuje k přepisu družstevního podílu. Toto u advokáta potvrzujeme oboustranně podepsanou dohodou o převodu členských práv a povinností, opatřenou také podpisem a razítkem bytového družstva.

11. Máte předávací protokol?

Převzetí bytu je třeba potvrdit podpisem předávacího protokolu.

Ano Ne
 Bod je splněn

V předávacím protokolu převodce a nabyvatel stvrdí svými podpisy, že byt byl nabyvateli řádně předán dle podmínek dohodnutých v Dohodě o převodu členských práv a povinností. Kompletní verze předávacího protokolu zdarma ke stažení.

12. Opsali jste stavy měřidel (voda, topení, elektřina, plyn)?

Při převzetí bytu je důležité opsat stavy všech měřidel pro účely přehlášení energií.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud jste tak neučinili, tak to co nejrychleji napravte. Aby jednotliví dodavatelé přehlásili odběr na Vás, potřebují znát stavy v době předání. Stavy jednotlivých měřidel by měly být uvedeny v předávacím protokolu.

13. Převzali jste byt dle podmínek dohodnutých v Dohodě o převodu členských práv a povinností?

Už zbývá jen byt fyzicky převzít.

Ano Ne
 Bod je splněn

Co všechno je při převzetí bytu třeba, si detailně pročtěte Postup při prodeji – DV – Předání bytu

14. Přehlásili jste odběr u jednotlivých dodavatelů?

Poslední věc je přehlásit odběr na sebe.

Ano Ne
 Bod je splněn

Přehlášení energií mohou účastníci udělat společně na příslušných pobočkám smluvních dodavatelů (je nutné si sebou vzít předávací protokol se stavy příslušných měřidel) nebo přehlášení může zařídit kdokoliv na základě plné moci účastníka. V tomto případě je třeba samozřejmě předávací protokol, plná moc a občanský průkaz zmocněnce. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen, tím pádem se přehlášení dodávek energií stává velice jednoduchým úkonem. Plná moc na přehlášení dodávek elektřiny, plynu a vody zdarma ke stažení.

Pro uložení kontrolního seznamu se přihlaste nebo zaregistrujte