Kontrolní seznam - osobní vlastnictví - prodávám

Kontrolní seznam je seznamem otázek vztahujících se k úspěšné realizaci realitního obchodu.

Díky kontrolnímu seznamu budete mít jistotu, že jste při převodu nemovitosti na nic důležitého nezapomněli.

Před samotným prodejem a použitím kontrolního seznamu doporučujeme se podrobně seznámit s postupem při prodeji

Přihlášení uživatelé mají možnost si kontrolní seznam uložit a později se k němu vrátit. Zaregistrujte se!

Seznam úkolů, které musíte udělat
Co Vám ještě chybí

1. Je Vaše nemovitost bez závazků, tj. bez zástavního práva, nařízené exekuce, věcného břemene, apod?

Před samotným prodejem je třeba se ujistit, zda je Vaše nemovitost „čistá“.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud ne, tak podrobnější informace co s tím, pročtěte Postup při prodeji či pronájmu/OV

2. Stanovili jste prodejní cenu Vaší nemovitosti?

Pro úspěšný prodej Vaší nemovitosti je třeba stanovit reálnou cenu.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud nevíte, doporučujeme si podrobně pročíst Rady a návody: Jak stanovit reálnou cenu Vaší nemovitosti?

3. Vytvořili jste inzerát?

O prodeji musíte dát vědět! Na inzerátu si dejte záležet, prezentujete jím svou nemovitost.

Ano Ne
 Bod je splněn

Poradíme Vám, jak na to: Rady a návody: Jak vytvořit poutavý inzerát?

4. Zadali jste inzerci?

Základem úspěchu je účinná inzerce na významných realitních serverech.

Ano Ne
 Bod je splněn

Prostřednictvím RealitníRevoluce.cz bude Váš inzerát vidět až na 60 nejvýznamnějších realitních serverech u nás. Vložení inzerátu je jednoduché: Vložit inzerát na RealitníRevoluci.cz

5. Máte prohlídky nemovitosti?

Na prohlídku se připravte. První dojem ničím nenahradíte.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud se Vám ještě neozval žádný reálný zájemce (vyjma realitních kanceláří – Špinavé triky realitních makléřů) je něco špatně. Proto si znovu detailně projděte, zda máte správně stanovenou prodejní cenu Jak stanovit reálnou cenu Vaší nemovitosti?, popř. zda nelze vylepšit Váš inzerát.

6. Sehnali jste kupujícího?

Najít správného kupce chvilku trvá, proto buďte trpěliví.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud máte prohlídky bytu, zájemci se ozývají, vyčkejte! V tuto chvíli už je to pouze otázka času, kdy některý ze zájemců řekne ANO. Možná zkuste s případnými zájemci vyjednávat o ceně.

7. Má kupující vyřešeny finanční prostředky pro koupi nemovitosti?

Je třeba se ujistit, zda má kupující vyřešeno, jak bude hradit koupi nové nemovitosti.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud nemá, tak v tomto případě doporučujeme, aby kupující využil služeb našich hypotečních makléřů, kteří s ním financování Vámi nabízené nemovitosti vyřeší k jeho spokojenosti.

8. Máte advokátní úschovu pro složení rezervační zálohy?

Úschova finančních prostředků při jakémkoliv realitním obchodu je nejbezpečnější formou úhrady jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího.

Ano Ne
 Bod je splněn

Rezervační záloha je součástí kupní ceny. Doporučujeme VŽDY provést jakoukoli platbu prostřednictvím úschovy kupní ceny, a to buď u notáře, advokáta nebo v bance. Jednoduché objednání advokátní úschovy

9. Máte se zájemcem o koupi podepsanou rezervační smlouvu, popř. smlouvu o smlouvě budoucí kupní (SOSBK)?

Rezervační smlouva, popř. SOSBK, zavazuje obě strany k podpisu smlouvy kupní.

Ano Ne
 Bod je splněn

Rezervační smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí kupní si můžete jednoduše zdarma stáhnout

10. Složil zájemce rezervační zálohu?

Rezervační záloha je zárukou, že kupec o Vaši nemovitost opravdu stojí.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud tak zájemce neučinil, neváhejte ho upozornit, že nedodržel podmínky smlouvy a ujistěte se, že jeho zájem trvá. Dokud zájemce nesloží rezervační zálohu do advokátní či notářské úschovy, nabízejte svou nemovitost dál, aby pak nedošlo ke zbytečnému prodlení způsobeného váháním zájemce a nakonec jeho odmítnutím Vaší nemovitosti.

11. Dohodli jste se s kupujícím na znění kupní smlouvy?

Se zněním kupní smlouvy musí obě strany souhlasit a všem účastníkům musí být jasné.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud se s kupujícím nedokážete dohodnout na znění kupní smlouvy, doporučujeme využít našich právních služeb. Naši advokáti do smlouvy zanesou připomínky obou smluvních stran a zajistí bezpečnost celého realitního obchodu.
Kupní smlouva zdarma ke stažení.

 Bod je splněn

Pokud tak kupující neučinil, rozhodně s ním nic nepodepisujte a vyčkejte, až bude v advokátní či notářské úschově celá kupní cena nebo její dohodnutá část.
Postup bude trochu jiný, pokud kupující bude koupi nemovitosti financovat prostřednictvím hypotečního úvěru. Zde bude nutné spolupracovat s kupujícím a s financující bankou. Kupující složí do advokátní úschovy pouze část kupní ceny a zbytek do úschovy uhradí banka po předložení orazítkovaných návrhů na vklad zástavního a vlastnického práva katastrálním úřadem. Nemusíte se bát, že banka by nedostála svému závazku. Po splnění všech předem daných podmínek, banka peníze uvolní.

13. Máte podepsanou kupní smlouvu včetně návrhů na vklad?

Blíží se konečná fáze celé realitní transakce, podpis potřebných dokumentů.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud jsou splněny všechny předchozí body, nemusíte s podpisem otálet.

14. Podali jste kupní smlouvy včetně návrhu na příslušný katastrální úřad?

Pro převod nemovitosti je nutné kupní smlouvy podat na příslušný katastrální úřad.

Ano Ne
 Bod je splněn

Po podpisu se kupní smlouva společně s návrhem na vklad a 1000korunovým kolkem podá na příslušný katastrální úřad. Podrobnější seznámení se s fungováním katastrálního úřadu. Pokud je vše v pořádku, trvá přepis nemovitosti zhruba 30 dní, někdy měně a ve složitějších případech naopak déle. Záleží na vytíženosti příslušného katastrálního úřadu.

15. Povolil katastrální úřad vklad vlastnického práva?

O rozhodnutí o povolení vkladu Vás bude příslušný katastrální úřad informovat.

Ano Ne
 Bod je splněn

16. Předali jste advokátovi potřebné dokumenty pro uvolnění peněz z advokátní úschovy?

Advokátovi je třeba donést všechny potřebné dokumenty, aby prodávajícímu uvolnil peníze.

Ano Ne
 Bod je splněn

V každé kupní smlouvě a smlouvě o správě peněz jsou předem dané podmínky pro uvolnění finanční částky prodávajícímu. Ve většině případů se uvolnění vztahuje k právním účinkům vkladu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího. Toto potvrzujete u advokáta výpisem z katastru nemovitostí.

17. Máte předávací protokol?

Předání nemovitosti je třeba potvrdit podpisem předávacího protokolu.

Ano Ne
 Bod je splněn

V předávacím protokolu prodávající s kupujícím stvrdí svými podpisy, že nemovitost byla kupujícímu řádně předána dle podmínek v kupní smlouvě. Kompletní verze předávacího protokolu zdarma ke stažení

18. Předali jste nemovitost dle podmínek dohodnutých v kupní smlouvě?

Už zbývá jen nemovitost fyzicky předat.

Ano Ne
 Bod je splněn

Co všechno je při předání nemovitosti třeba, si detailně pročtěte Postup při prodeji – OV – Předání nemovitosti.

19. Opsali jste stavy měřidel (voda, topení, elektřina, plyn)?

Při předání bytu je důležité opsat stavy všech měřidel pro účely přehlášení energií.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud jste tak neučinili, tak to co nejrychleji napravte. Aby jednotliví dodavatelé přehlásili odběr na kupujícího, potřebují znát stavy v době předání. Stavy jednotlivých měřidel by měly být uvedeny v předávacím protokolu. Kompletní verze předávacího protokolu zdarma ke stažení.

20. Přehlásili jste odběr u jednotlivých dodavatelů?

Nezapomeňte přehlásit odběr z Vás na nového majitele.

Ano Ne
 Bod je splněn

Přehlášení energií mohou účastníci udělat společně na příslušných pobočkám smluvních dodavatelů (je nutné si sebou vzít předávací protokol se stavy příslušných měřidel) nebo přehlášení může zařídit kdokoliv na základě plné moci účastníka. V tomto případě je třeba samozřejmě předávací protokol, plná moc a občanský průkaz zmocněnce. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen, tím pádem se přehlášení dodávek energií stává velice jednoduchým úkonem.
Plná moc na přehlášení dodávek elektřiny, plynu a vody zdarma ke stažení

21. Jste si jistí, že při převodu nemovitosti nemusíte zaplatit daň ze zisku?

Osvobození od daně ze zisku je podmíněno splněním určitých podmínek.

Ano Ne
 Bod je splněn

V případě pochybností, zda právě Vy tyto podmínky splňujete, doporučujeme se seznámit s touto tématikou. Bližší informace: Postup při prodeji – OV - Daň ze zisku při prodeji osobního vlastnictví

Pro uložení kontrolního seznamu se přihlaste nebo zaregistrujte