Kontrolní seznam - osobní vlastnictví - kupuji a platím hotově

Kontrolní seznam je seznamem otázek vztahujících se k úspěšné realizaci realitního obchodu.

Díky kontrolnímu seznamu budete mít jistotu, že jste při převodu nemovitosti na nic důležitého nezapomněli.

Před samotným prodejem a použitím kontrolního seznamu doporučujeme se podrobně seznámit s postupem při prodeji

Přihlášení uživatelé mají možnost si kontrolní seznam uložit a později se k němu vrátit. Zaregistrujte se!

Seznam úkolů, které musíte udělat
Co Vám ještě chybí

1. Vybrali jste vhodnou nemovitost?

Důležité je vybrat si nemovitost, která bude splňovat všechny Vaše představy.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud stále nemůžete narazit na nemovitost, která by Vám vyhovovala ve všech směrech, hledejte dál. Určitě se ta pravá nabídka pro Vás objeví.

2. Je nemovitost, kterou kupujete bez závazků, tj. bez zástavního práva, nařízené exekuce, věcného břemene, apod.?

Vždy je třeba se ujistit, zda je Vámi vybraná nemovitost „čistá“. Vše je na listu vlastnictví.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud není, tak podrobnější informace co s tím, naleznete: Postup při prodeji či pronájmu - osobní vlastnictví

3. Máte advokátní úschovu pro složení rezervační zálohy?

Úschova finančních prostředků při jakémkoliv realitním obchodu je nejbezpečnější formou úhrady jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího.

Ano Ne
 Bod je splněn

Rezervační záloha je součástí kupní ceny. Doporučujeme VŽDY provést jakoukoli platbu prostřednictvím úschovy kupní ceny, a to buď u notáře, advokáta nebo v bance. Jednoduché objednání advokátní úschovy

4. Máte s prodávajícím podepsanou rezervační smlouvu, popř. smlouvu o smlouvě budoucí kupní (SOSBK)?

Ano Ne
 Bod je splněn

5. Složili jste rezervační zálohu?

Rezervační záloha je zárukou, že prodávající neprodá nemovitost někomu jinému.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud si koupí nemovitosti nejste jistí, sejděte se znovu s prodávajícím a vše si ujasněte. Dlouho se složením rezervační zálohy nevyčkávejte, prodávajícímu může dojít trpělivost a nemovitost mezitím prodá někomu jinému.

6. Dohodli jste se s prodávajícím na znění kupní smlouvy?

Se zněním kupní smlouvy musí obě strany souhlasit a všem účastníkům musí být jasné.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud se s prodávajícím nedokážete dohodnout na znění kupní smlouvy, doporučujeme využít našich právních služeb. Naši advokáti do smlouvy zanesou připomínky obou smluvních stran a zajistí bezpečnost celého realitního obchodu. Kupní smlouvu si můžete zdarma stáhnout.

7. Složili jste celou kupní cenu do advokátní úschovy?

Úschova finančních prostředků při jakémkoliv realitním obchodu je nejbezpečnější formou úhrady kupní ceny jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud složíte zbytek kupní ceny do advokátní úschovy, nemáte se čeho bát. Vaše peníze nebudou prodávajícímu uvolněny dříve, než budou splněny podmínky, na kterých jste se s prodávající dohodli. Advokát v 99 % případů uvolňuje peníze ve chvíli, kdy je nemovitost Vaše.

8. Máte podepsanou kupní smlouvu včetně návrhů na vklad?

Blíží se konečná fáze celé realitní transakce, podpis potřebných dokumentů.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud jsou splněny všechny předchozí body, nemusíte s podpisem otálet.

9. Podali jste kupní smlouvy včetně návrhu na příslušný katastrální úřad?

Pro převod nemovitosti je nutné kupní smlouvy podat na příslušný katastrální úřad.

Ano Ne
 Bod je splněn

Po podpisu se kupní smlouva společně s návrhem na vklad a 1000korunovým kolkem podá na příslušný katastrální úřad. Podrobnější seznámení se s fungováním katastrálního úřadu.
Pokud je vše v pořádku, trvá přepis nemovitosti zhruba 30 dní, někdy měně a ve složitějších případech naopak déle. Záleží na vytíženosti příslušného katastrálního úřadu.

10. Povolil katastrální úřad vklad vlastnického práva?

O rozhodnutí o povolení vkladu Vás bude příslušný katastrální úřad informovat.

Ano Ne
 Bod je splněn

Ve většině případů pokud Katastr nemovitostí narazí na nějaké nesrovnalosti (chyba v rodném čísle, nesprávně uvedené trvalé bydliště, nesprávně označen předmět převodu apod.) vyrozumí obě smluvní strany – zašle doporučený dopis, v němž upozorní na chybu a navrhne postup, jak má být chyba odstraněna. V případě nejasností lze pracovníka katastrálního úřadu, který má vklad na starosti, kontaktovat telefonicky a vše potřebné s ním probrat. Pokud je ovšem problém složitější, doporučujeme se obrátit na naše advokáty.

11. Předali jste advokátovi potřebné dokumenty pro uvolnění peněz z advokátní úschovy?

Advokátovi je třeba donést všechny potřebné dokumenty, aby prodávajícímu uvolnil peníze.

Ano Ne
 Bod je splněn

V každé kupní smlouvě a smlouvě o správě peněz jsou předem dané podmínky pro uvolnění finanční částky prodávajícímu. Ve většině případů se uvolnění vztahuje k právním účinkům vkladu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího. Toto potvrzujete u advokáta výpisem z katastru nemovitostí.

12. Máte předávací protokol?

Převzetí nemovitosti je třeba potvrdit podpisem předávacího protokolu.

Ano Ne
 Bod je splněn

V předávacím protokolu prodávající s kupujícím stvrdí svými podpisy, že nemovitost byla kupujícímu řádně předána dle podmínek v kupní smlouvě. Kompletní verze předávacího protokolu zdarma ke stažení

13. Převzali jste nemovitost dle podmínek dohodnutých v kupní smlouvě?

Už zbývá jen nemovitost fyzicky převzít.

Ano Ne
 Bod je splněn

Co všechno je při převzetí nemovitosti třeba, si detailně pročtěte Postup při prodeji – OV – Předání nemovitosti.

14. Opsali jste stavy měřidel (voda, topení, elektřina, plyn)

Při převzetí nemovitosti je důležité opsat stavy všech měřidel pro účely přehlášení energií.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud jste tak neučinili, tak to co nejrychleji napravte. Aby jednotliví dodavatelé přehlásili odběr na Vás, potřebují znát stavy v době předání. Stavy jednotlivých měřidel by měly být uvedeny v předávacím protokolu. Kompletní verze předávacího protokolu zdarma ke stažení

15. Přehlásili jste odběr u jednotlivých dodavatelů?

Nezapomeňte přehlásit odběr z prodávajícího na sebe

Ano Ne
 Bod je splněn

Přehlášení energií mohou účastníci udělat společně na příslušných pobočkám smluvních dodavatelů (je nutné si sebou vzít předávací protokol se stavy příslušných měřidel) nebo přehlášení může zařídit kdokoliv na základě plné moci účastníka. V tomto případě je třeba samozřejmě předávací protokol, plná moc a občanský průkaz zmocněnce. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen, tím pádem se přehlášení dodávek energií stává velice jednoduchým úkonem.
Plná moc na přehlášení dodávek elektřiny, plynu a vody, zdarma ke stažení

16. Vyplnili jste daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Daňové přiznání je třeba vyplnit včetně příloh.

Ano Ne
 Bod je splněn

Pokud nevíte, jak na to, využijte služeb našich advokátů.

17. Podali jste přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na příslušný finanční úřad?

Nezapomeňte si vše vyřídit včas, pro podání daně je tříměsíční lhůta!

Ano Ne
 Bod je splněn

Na podání daňového přiznání a zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí máte 3 měsíce. Tato lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícího po měsíci, v kterém došlo k rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu. Pokud to nestihnete v této tříměsíční lhůtě, začne Vám běžet penále.

18. Uhradili jste daň z nabytí nemovitých věcí?

Ano Ne
 Bod je splněn

Na zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí máte 3 měsíce. Tato lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícího po měsíci, v kterém došlo k rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu. Pokud to nestihnete v této tříměsíční lhůtě, začne Vám běžet penále.

19. Byly uvolněny peníze z advokátní úschovy na zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí?

Je třeba se ujistit, že peníze byly uvolněny a daň tím pádem uhrazena.

Ano Ne
 Bod je splněn

V každé kupní smlouvě a smlouvě o správě peněz jsou předem dané podmínky pro uvolnění finanční částky příslušnému finančnímu úřadu. Ve většině případů se uvolnění podmiňuje předložením daňového přiznání, opatřeného razítkem příslušného finančního úřadu.

Pro uložení kontrolního seznamu se přihlaste nebo zaregistrujte