O advokátní kanceláři AZ Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

Advokátní kancelář má sídlo nám. Jířího z Poděbrad 1554/6, 130 00 Praha 3 - Vinohrady. Poskytuje komplexní právní servis a v odpovídajícím rozsahu i daňové poradenství všem svým klientům. V posledních letech se zaměřuje především na právo nemovitostí.

Nabízí rychlý, profesionální a osobní přístup, přičemž jsou schopni poskytnout i individuální podmínky spolupráce. Mezi priority advokátní kanceláře patří vysoká úroveň znalostí, maximální úsilí směřující k dosažení optimálního řešení daného problému, intenzivní komunikace s klienty a snaha přiblížit jim za ekonomicky výhodných podmínek prvotřídní právní servis. Zároveň kladou důraz na etické standardy v rámci profesní etiky.

Advokátní kancelář může při poskytování právních služeb těžit z předchozích bohatých zkušeností a poměrně široké a variabilní skupiny klientů, mezi něž patří jak podnikatelé, tak soukromé osoby. Klientelu tvoří developerské společnosti, realitní kanceláře, společnosti z oblasti stavebnictví, majitelé a správci nemovitostí, společnosti zabývající se velkoobchodem i maloobchodem, provozovatelé restaurací, a další.

Pro větší pružnost a flexibilitu právních služeb mohou klienti advokátní kanceláře při podepisování dokumentů využít oprávnění advokáta ověřovat pravost jejich podpisu.

Právní služby poskytují také v jazyce anglickém a německém.

Služby pro klienty RealitníRevoluce.cz

Advokátní kancelář Vám ochotně poskytne kompletní právní pomoc při vypracování, revizi a uzavírání potřebných smluv souvisejících s převodem nemovitosti (zejména zprostředkovatelských, rezervačních, budoucích či finálních kupních, popř. nájemních). Dále poskytuje službu advokátní úschovy finančních prostředků a listin, zajišťuje kompletní právní servis související s věcnými břemeny, zástavním a předkupním právem. Zastupuje klienty v řízeních před soudy, mj. ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů, a také ve správním řízení před katastrálními a jinými úřady.