Vzor smlouvy o podnájmu družstevního bytu

Smlouva o podnájmu družstevního bytu nebo jeho části musí mít ze zákona vždy písemnou formu. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, stále platí, že podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě ne kratší tří měsíců. Pokud byl podnájem sjednán na určitou dobu, zaniká uplynutím této doby. V případě, že je smlouva o podnájmu družstevního bytu sjednaná bez určení doby (podnájem na dobu neurčitou), skončí nejpozději se zánikem nájmu.

Mezi povinné náležitosti smlouvy patří označení smluvních stran (nájemce a podnájemce), předmět podnájmu (označení a vymezení družstevní bytové jednotky), lhůta, na kterou se podnájem sjednává (na dobu určitou – přesné datum nebo neurčitou) a také povinnosti podnájemce, které se zavazuje podpisem smlouvy plnit. Pokud nevíte, jak taková smlouva o podnájmu družstevního bytu vypadá, prohlédněte si ji na stránkách realitní revoluce.

Stáhnout vzor smlouvy

 vzor-podnajemni-smlouva-druzstevni-byt.doc

 vzor-podnajemni-smlouva-druzstevni-byt.pdf

Postup při prodeji či pronájmu nemovitosti Seznam kroků, které je nezbytné učinit při prodeji nebo pronájmu nemovitosti

Placené služby

 Jednotlivé smlouvy s právní asistencí

Nabídka individuálních smluv.

 Právník All inclusive

Kompletní realitní servis.

Mohlo by vás zajímat

 Podívejte se na inzeráty nemovitostí bez realitky

Najdete zde inzeráty nemovitostí na prodej i pronájem.

 

 Jednotlivé smlouvy s právní asistencí

Tato služba je vhodná pokud chcete od advokáta zpracovat jednotlivou smlouvu či dokument, například kupní smlouvu, smlouvu o úschově kupní ceny, návrh na vklad, daňové přiznání, zástavní smlouvu, apod.

A to vše s právní asistencí pro zajištění bezpečného obchodu.

 Právník all inclusive

Kompletní právní servis Vám zajistí hladký a maximálně bezpečný průběh transakce.

Služba je vhodná pro ty z Vás, kteří ocení maximální podporu a VIP servis.

Potřebujete poradit? Jsme Vám k dispozici!

Pondělí - Pátek od 9 do 18 hodin

Email: info@realitnirevoluce.cz
Tel.: 604 704 893